Lotus Bio-Z Urinaltabs

Varenummer (SKU): Lotus Kategori: Tags: , ,

4 på lager

kr. 110,00

Lotus Bio-Z Urinal Tabs til Urinaler

  • Miljøvenlig og biologisk nedbrydeligt
  • Tilsat allergen kontrolleret parfume
  • Til nedlægning i urinal 2-4 stk.
  • Indhold: <5% nonioniske overfladeaktive stoffer, <5% parfume, <5% mikroorganismer.

4 på lager

Loading...

Beskrivelse

Lotus Bio-Z Urinaltabs

Effektiv og kraftfuld bekæmpelse af urinlugt, ved hjælp af naturlige mikroorganismer, der nedbryder organisk materiale, som er årsag til den dårlig lugt.

Tabsene er miljøvenlige, biologisk nedbrydende og tilsat behagelig allergen kontrolleret parfume.

Til nedlægning i urinaler 2-4 stk

1 kg

Advarsel:

flamme

  • Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
  • Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280)
  • VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.(P305+P351+P338)
  • Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313)

Yderligere information

Vægt 1,5 kg