fbpx

Overflade Desinfektions Spray

På lager: 35 på lager

kr. 79,95

Nordic Sense Desinfektions Spray 600 ml

  • Indeholder 75% alkohol.
  • Uden Parfume
  • Nem at fordele på alle overflader.
  • Produceret i Danmark

På lager: 35 på lager

Loading...

Nordic Surface Sense Desinfektionsspray 600 ml

Denne spray er rigtig nem at anvende på alle overflader og kan/må benyttes både som erhverv og privat brug.

Spray-formen gør det nemt at fordele og desinficere samtlige overflader i hjemmet, kontoret eller i erhverv.

 

Anvendelse:

Spray Nordic SurfaceSense Desinfektions spray direkte på overfladen du ønsker at desinficere.

Kan bruges på alle overflader, dog anbefales det på overflader lavet af træ, at man tørrer efter med en fugtig og opvredet klud, når spray’en er tør.

OBS: Produktet er IKKE beregnet til krop eller huden. 

 

Indeholder

75 vol %. Ethanol (640 g/kg) and propane-2-ol (46,4 g/kg).

 

Vær særlig opmærksom på:

Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængelig for børn. Meget brandfarlig væske og damp. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring beholderen eller etiketten. 

Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning. Indholdet og beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Vægt 1 kg